Informatie World Tour Rood

Alle informatie over de World Tour Rood.

  • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
  • Kinderen zijn van geboortejaar 2009 of later (t/m 9 jaar) en hebben het niveau rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2007). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2014).
  • Er kan worden ingeschreven voor rood 1 (R1, de beteren) of rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
  • Er wordt met rode ballen gespeeld. De host vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal 1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
  • Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11.00 uur).
  • Bij de indeling streven we ernaar ploegen bij elkaar te brengen met in totaal maximaal ca. 24-26 kinderen. Dit aantal past op maximaal 2 volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes kunnen worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4 veldjes kunnen worden gemaakt. Eventueel kan een 5e veldje worden gemaakt vanaf de achterlijn richting hekwerk. Er kan worden gespeeld over mininetjes, maar je kunt ook een lang lint / koord / touw spannen. Nethoogte dient ca. 80cm te zijn.
  • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
  • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
  • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de Tenniskids planner.

Klik hier voor meer informatie over deze competitievorm.

Heb je vragen m.b.t. de schans mail dan naar [email protected].