Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als T.V. de Schans verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem KNLTB.CLUB. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van T.V. de Schans, gevestigd te Geertruidenberg aan de Schuttersveld 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271049, hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail [email protected]. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van de procedures en werkinstructies om voor T.V. de Schans te komen tot een werkbare situatie waarmee we er alles aan gedaan hebben dat uw persoongegevens binnen onze organisatie zullen blijven.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0162-521444

Address

Schuttersveld 7
4931CE Geertruidenberg