Privacyverklaring

Als T.V. de Schans verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem KNLTB.CLUB. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van T.V. de Schans, gevestigd te Geertruidenberg aan de Schuttersveld 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271049, hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail [email protected]. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van de procedures en werkinstructies om voor T.V. de Schans te komen tot een werkbare situatie waarmee we er alles aan gedaan hebben dat uw persoongegevens binnen onze organisatie zullen blijven.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens: Voorletter(s), Roepnaam, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Nationaliteit, Pasfoto
Adresgegevens: Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats
Contactgegevens: E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s) Bankgegevens: IBAN, BIC
Abonnementen: (voorbeeld Senior, Junior) Startdatum abonnement, Einddatum abonnement, Datum laatste wijziging van abonnement Lidmaatschap/Spelersprofiel: Clublidnummer, Bondsnummer, Speelsterkte/rating enkel, Speelsterkte/rating dubbel
Rollen: (voorbeeld lid van Bestuur, lid van Jeugdcommissie, Wedstrijdleider)
Labels: (voorbeelden: Vrijwilliger, Vrijgesteld van bardienst) 

Hoe lang registreren we de gegevens?

Zo lang iemand al lid is, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Door het lid aangereikte wijzigingen worden zo spoedig mogelijk in de ledenadministratie verwerkt. Dit kan door een mail te sturen aan [email protected] Nadat het lidmaatschap is beëindigd, worden de gegevens binnen de ledenadministratie gekemerkd als oud lid. Op verzoek kunnen deze gegevens permanent worden verwijderd uit de ledenadminstratie.

Met wie deelt TV de Schans deze gegevens?

KNLTB

Er worden gegevens uitgewisseld uit het ledenadministratie systeem dat door de KNLTB is gefaciliteerd. Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. LISA koppelt gegevens met de KNLTB. Met LISA en de KNLTB geldt een “verwerkersovereenkomst” (Privacy - KNLTB.Club). Het is voor ieder lid van TV de Schans verplicht om ingeschreven te staan bij de KNLTB. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om een actief lidmaatschap te hebben bij TV de Schans.

Maak je gebruik van de KNLTB ClubApp dan kun je zelf gegevens die voor andere leden zichtbaar zijn, zoals foto, telefoonnummer en e-mailadres, afschermen. Kijk voor meer informatie over het gebruik van de ClubApp op  https://www.tvdeschans.nl/gebruik_clubapp

Kassa (Twelve)

Bij TV de Schans wordt gebruikt gemaakt van een kassasysteem van het merk Twelve. Je hebt de mogelijkheid om met je KNLTB pas betalingen uit te voeren op deze kassa. Hiervoor worden de gegevens van de KLNTB ingelezen in de kassa. Van deze gegevens worden enkel de voor het kassasysteem noodzakelijke gegevens opgeslagen. Voor, achternaam, e-mail adres en KNLTB nummer. Met Twelve is een verwerkingsovereenkomst afgesloten (Twelve - Voorwaarden | Lees hier onze algemene voorwaarden).

Toegang controle

TV de Schans werkt met een toegangscontrole tot het clubhuis op basis van de KNLTB pas. Hiervoor worden voor, achternaam en pasnummer opgeslagen in een database. Deze database draait op een computer beveiligd en afgesloten in het clubhuis. Er hoeft hierdoor geen verwerkingsovereenkomst te worden afglsloten met de leverancier van het systeem.

Verder worden er geen gegevens verstrekt aan derden. Vandaar dat er ook geen ledenlijst online staat.

Toernooi.nl

Voor deelname aan KNLTB goedgekeurde toernooien dien je een account aan te maken bij Toernooi.nl. TV de Schans is niet betrokken bij het verwerken van de gegevens die je hiervoor zelf doorgeeft (Toernooi.nl).

Foto’s / Filmpjes van leden
We plaatsen op de site en op facebook geen foto’s van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Maar voor volwassenen geldt dit niet. In het kader van de “wedstrijdverslaggeving” kunnen er foto’s op de site, sociale kanalen en locale weekbladen geplaatst worden. Mocht je een foto van de website of van een sociaal kanaal gewist willen hebben, neem dan contact op met [email protected] Zij zullen dit zo snel mogelijk doen.

Met vragen of klachten over dingen die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben, kun je terecht bij [email protected]