Algemene Voorwaarden Winter

 1. De tennislessen voor de leden van TV de Schans worden verzorgd door TENNISenzo.
 2. De tennislessen vinden plaats op het tennispark van TV de Schans.
 3. Alleen leden van TV de Schans kunnen deelnemen aan de lessen.
 4. De wintercursus wordt gegeven tussen 1 oktober en 1 april en omvat 17 lessen.
 5. Tijdens de vakantieperiodes en op feestdagen wordt er in principe geen les gegeven tenzij de trainer dit aangeeft.
 6. Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten.
 7. De indeling van de tennislessen wordt gedaan door de train(st)er, rekening houdend met de
  wensen van de cursist.
 8. Indien de groepen niet compleet zijn, zal de duur van de les en/of eventueel de hoogte van het factuurbedrag worden aangepast.
 9. Als de cursist verhinderd is, ongeacht om welke reden, telt deze les als gegeven. Graag van tevoren afmelden.
 10. De cursist kan een aan hem/haar te geven les slechts overdragen aan derden met instemming van de train(st)er.
 11. In geval van langdurige afwezigheid wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om zijn/haar plaats in te laten nemen door een derde, mits in overleg met de train(st)er. Restitutie van betaling is niet mogelijk.
 12. Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de train(st)er worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegde train(st)er van minimaal hetzelfde niveau.
 13. Bij slechte weersomstandigheden, zulks ter beoordeling van de train(st)er, vervalt de les. Per 2 vervallen lessen wordt er één ingehaald. Dit gebeurt na afloop van de cursus . Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Uitzondering hierop zijn de privé lessen, deze worden altijd ingehaald.
 14. De betaling dient te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 15. Het volgen van de tennislessen geschiedt op eigen risico. TENNISenzo is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevalllen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van
  goederen van cursisten.
 16. TENNISenzo is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren.
 17. Aanmelding voor de zomertennislessen houdt in dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden van TENNISenzo.

AVG:
Graag willen wij u op de hoogte blijven houden van het nieuws omtrent Tennisenzo. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de activiteiten van Tennisenzo. Tennisenzo zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en deze zijn uitsluitend zichtbaar voor medewerkers van Tennisenzo en zal niet aan derden worden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek uit ons bestand verwijderd.

<<Trainingen      Inschrijven     Algemeen>>