Reglement Bardienst

 • Ieder senior lid bij TV de Schans is verplicht om een aantal bardiensten per kalenderjaar te draaien. 
 • Het aantal bardiensten en de leeftijdsvrijstelling kan jaarlijks worden aangepast, dit in verband met de capaciteit van de leden en het aanbod van de geplande evenementen waar een bardienst voor nodig is.
 • Vrij gesteld van bardiensten zijn:
  • leden die gebruik maken van de afkoopregeling;
  • ere leden;
  • leden die bij de ledenadministratie geregistreerd zijn als rustend lid;
  • leden die vrijwilligerstaken uitvoeren.
 • Voor leden die gedurende het kalenderjaar lid geworden zijn geldt dat ze een aantal diensten naar rato dienen te draaien.
 • In december worden de diensten voor het volgend jaar vastgesteld en worden de leden via e-mail op de hoogte gesteld om hun bardiensten in te kunnen plannen.
 • Je hebt tot half februari de tijd om de diensten zelf in te roosteren, hierna zal het systeem de nog vrije diensten toewijzen.
 • Van een zelf ingeplande dienst krijg je geen bevestigingsmail, maak je gebruik van de ClubApp kun je de dienst automatisch in je agenda laten opnemen.
 • Wordt er een dienst voor je ingepland ontvang je hiervan een e-mail op het adres dat bij de ledenadministratie bekend is.
 • 14, 7 dagen en één dag vooraf de ingeplande dienst krijg je hiervan een herrinerings e-mail.
 • Mocht je van de afkoopregeling gebruik willen maken zul je dit voor half januari kenbaar gemaakt moeten hebben. Dit kan per e-mail naar [email protected]. 
 • Om een bardienst te mogen draaien dient de instructie verantwoord alcohol schenken te zijn gevolgd, het behaalde certificaat dient in het clubhuis aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie over deze instructie. Je dient een account aan te maken en een afschrift van het certificaat stuur je naar [email protected] 
 • De barcommissie beheert het bardienstrooster en houdt toezicht op correct inroosteren en uitvoering van de bardiensten.
 • Van de barcommissie heeft 1 persoon zitting in het bestuur.
 • Gedurende toernooien zal de barcommissie extra toezicht houden.
 • Iedere twee weken is een barcommissie lid voor die weken "barhoofd" diegene is op dat moment het aanspreekpunt voor de bardiensten.
 • Het betreffende barhoofd zal een instructie geven indien een lid nog niet eerder een bardienst heeft gedraaid (je dient hier zelf met het betreffende barhoofd contact over op te nemen).
 • Alleen in overleg met het barhoofd kan een dienst worden aangepast.
 • Na overleg met het barhoofd kan een bardienst ingekort worden of in het geheel worden afgelast (ivm weersomstandigheden of activiteiten die geen doorgang vinden).
 • De barbescheiden (sleutel) dient worden opgehaald en weer worden ingeleverd bij het barhoofd die op dat moment dienst heeft (deze informatie wordt per e-mail aangeleverd).
 • Bardiensten die ingepland zijn tijdens toernooiweken en competities kunnen later worden aangepast, denk hierbij aan wedstrijden die later van start gaan. Je bent als lid zelf verantwoordelijk om dit na te gaan bij de toernooiplanning.
 • Alle consumpties dienen worden aangeslagen op de kassa, dit geldt ook voor consumpties die door een commissie of jezelf worden genuttigd (hiervoor is een kassaprocedure aanwezig).
 • Een bardienst mag worden overgedragen aan een ander lid, op dat moment is het lid die de dienst overneemt verantwoordelijk.
 • Houdt rekening met de omwonende, minimaliseer geluidsoverlast. 
 • Zorg dat aan het einde van de dienst:
  • glaswerk drooggemaakt in de kasten staat;
  • de bar afgedaan is;
  • de koffie en thee koppen uit de vaatwasser gehaald zijn;
  • overige vaat schoon en opgeborgen is in de keuken;
  • de tafels afgedaan zijn;
  • de vuilemmertjes van buiten binnen gezet zijn;
  • het geluid en lichten uitgedaan zijn;
  • bij het afsluiten geldt dat de verlichtingsschakelaar moet worden omgezet en het alarm is ingeschakeld.

Voor een uitgebreide uitleg over de bardienst is een bijlage toegevoegd.

e-mail: [email protected]

Huisregels en instructies voor de bardiensten van TV de Schans.pdf